Rozwiń wyobraźnię ...
                     
C z y m   s i ę   z a j m u j ę :
                                    
G R A F I K A    R E K L A M O W A

  • identyfikacja wizualna /projekty logo, papier firmowy, wizytówka, teczka/
  • projekty ulotek, folderów, plakatów
  • projekty reklamy zewnętrznej /wydruki wielkoformatowe, szyldy, kasetony,banery, reklama na samochodach/
  • projekty materiałów POS /prezentery, potykacze, wobblery/  
 M A L A R S T W O
 
 
 
 
 
 
  • kopiowanie obrazów
  • portrety
  • obrazy autorskie

     

 P R O J E K T Y  
 
 W N Ę T R Z
 
 
 
 
 
 
 
 
  • aranżacje wnętrz
  • projekty i wizualizacje 3D
  • projekty łazienek

 

Wspierane przez Hosting o12.pl